آرشیو برچسب های: دما ایده ال سونا خشک

دمای ایده ال و استاندارد برای سونا خشک چقدر است؟

دما سونا خشک

دمای ایده ال و استاندارد برای سونا خشک چقدر است؟ چه یک مبتدی باشید و چه حرفه ای باتجربه، برایتان سوال شده است که دما سونا خشک ایده ال و استاندارد چیست؟ تا چه زمانی می توانیم در سونا بمانیم؟ البته برای پاسخ به این سوال عوامل متعددی تاثیرگذار است چرا که سلایق و علایق […]