روف گاردن

مجموعه تیماس توانایی های طرح و اجرای پروژه های چوبی روف گاردن را دارا می باشد. که معمولا با چوبهای فرآوری شده مانند ترمو و یا از چوب فرآوری نشده که با استفاده از پوشش های مخصوص چوب قابل اجرا می باشد