سونا خشک ثابت

سونا خشک ثابت

سونا خشک ثابت اتاقی چوبی که بیشتر از درختان مخروطی شکل مثل کاج ساخته می شود. دلیل این امر ظرفیت خوب نگهداری خوب گرما توسط این گونه از چوب می باشد که در ایران کاج روسی متداول تر می باشد. تکنیک های اجرایی تیماس با استاندارد روز کمک شایانی به افزایش ماندگاری اتاق سونا خشک کرده است. به عنوان مثال: می باشد که معمولا در مجموعه های ورزشی بخاطر استفاده از منبع گرمایی گاز و بزرگ 2/04 بیشترین ارتفاع بودن اتاق سونا در نظر گرفته می شود. می باشد.2/04 ارتفاع در سونای مجتمع های خانگی تا حداکثر برای سوناهای خانگی پیشنهاد می شود. 2/22 به دلایل زیر ارتفاع سریع گرم شدن اتاق. . که گرما به دلیل سبک بودن به طرف بالا جریان دارد ، جلوگیری از پرت گرما جلوگیری از هزینه مصرف برق.

 

تاثیر سونا خشک برای لاغری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.